Oferta

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Ponadto świadczymy usługi z zakresu:

  • prawa medycznego i bioetyki (dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów medycznych,obrona lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych w postępowaniu sądowym za błędy medyczne,reprezentacja w postępowaniu dyscyplinarnym z tytułu odpowiedzialności zawodowej),
  • prawa rodzinnego (alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, realizacja kontaktów z dzieckiem, rozwody),
  • przepisów wojskowych (dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków pozostających w związku ze służbą wojskową).

Usługi świadczymy zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna odbywa się na podstawie umowy o stałe świadczenie usług prawnych, bądź o charakterze doraźnym na podstawie jednorazowej umowy o prowadzenie konkretnej sprawy.

Usługi prawne świadczymy w języku polskim i niemieckim.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług, współpracujemy z kancelariami notarialnymi oraz biurem księgowo-podatkowym.